Definicja - sklep21

Przejdź do treści
Uszczelnienie rynku FMCG
Jedyna droga, którą podążając pomagamy polskim przedsiębiorcom nie zadłużając polskiego państwa
Co to jest FMCG [Link]
[1] FMCG to anglojęzyczny skrót od słów Fast Moving Consumer Goods. Oznacza on (najprościej tłumacząc) rynek produktów szybkoporuszających się na sklepowych półkach, czyli rynek tych najczęściej kupowanych przez nas towarów we wszelkiego autoramentu sieciach marketów, dyskontów i sklepów. FMCG to żywność i różnorakie artykuły potrzebne do codziennego życia, ale też kosmetyki, papierosy, słodycze i oczywiście alkohol.
O rynku FMCG
[2] W 2016 roku, wszystkie nasze wydatki we wszelkich sklepach detalicznych, wyniosły wg Głównego Urzędu Statystycznego 710 miliardów PLN* [*wyjaśnienia], w tym tylko na FMCG wydaliśmy 244 miliardy [Link]. Zatem rynek FMCG to ponad jedna trzecia wszystkich naszych pieniędzy wydawanych we wszelkiego rodzaju sklepach.
[3] Mamy rok 2020 i powoli zbliżamy się do punktu, w którym my Polacy wydamy na artykuły FMCG 300 miliardów PLN rocznie.
[4] Większość rynku FMCG w Polsce, czyli większość sieci marketów, dyskontów i sklepów, pozostaje w rękach firm zagranicznych, przez co zysk z handlu tymi artykułami wypływa za granicę naszego kraju. To ogromny problem, który na swoich barkach dźwigamy my, Polacy. Skierowanie w stronę polskich firm nawet części z tego gigantycznego strumienia pieniądza, pomoże w opanowaniu długu narodowego oraz innych problemów, z którymi obecnie sobie nie radzimy z racji ograniczonych funduszy. Właśnie z tego powodu powstał Program Połączonych Projektów, o którym tu teraz czytasz.Termin uszczelnienie FMCG
[5] Termin uszczelnienie FMCG wywodzi się od określenia uszczelnienie VAT. Większość z nas wie, że uszczelnienie VAT oznacza walkę z wyłudzeniami podatku VAT przez firmy. Natomiast uszczelnienie FMCG to wszelkie działania mające na celu pozostawienie w naszym kraju jak największej ilości zysku z obrotu towarami, które kupujemy najczęściej.
[6] Termin uszczelnienie FMCG lub uszczelnienie rynku FMCG (określenia te są sobie równoważne) został stworzony w roku 2019 na potrzeby Programu Połączonych Projektów WE WANT i sklep21. Projekty te połączone we wspólny Program wprowadzają rozwiązania, które rozpoczynają proces uszczelniania rynku FMCG w Polsce.


Co proponuje Program Połączonych Projektów
[7] Jak już wiesz, uszczelnienie rynku FMCG to wszelkie działania mające na celu pozostawienie w naszym kraju jak największej ilości zysku z obrotu towarami, które kupujemy najczęściej. W celu ograniczenia wypływu za granice Polski zysku pochodzącego z handlu tymi towarami Program Połączonych Projektów proponuje kupowanie wszystkiego, co tylko możliwe, wyłącznie w polskich sklepach. Dlaczego?
[8] Ponieważ to, co staramy się robić teraz, czyli kupowanie polskich produktów w sklepach zagranicznych, nie zmienia obecnej sytuacji polskich producentów i handlowców. Im więcej kupujemy polskich towarów w sklepach zagranicznych, tym bardziej krajowi producenci zależni są od zagranicznych dystrybutorów, a wskutek działania mechanizmu koncentracji struktury własności (większy przejmuje mniejszego) następuje przejmowanie polskiej infrastruktury handlu i produkcji przez podmioty zagraniczne.
[9] Zagraniczni dystrybutorzy detaliczni nie protestują naszej chęci kupowania tylko polskich produktów w ich sklepach ponieważ wiedzą, że postępowaniem takim doprowadzamy do powolnego oddawania narodowego majątku zagranicznemu kapitałowi. Z dwudziestu największych sieci sklepów detalicznych tylko trzy są polskie.
[10] Rozwiązaniem, które uzdrawia tę sytuację jest kupowanie wszystkiego, co tylko możliwe w polskich sklepach, ponieważ:
 • Polskie sklepy w naturalny sposób dążą do zaopatrywania się w polskie produkty produkowane przez polskich producentów.
 • Gdy w polskich sklepach kupujemy produkty zagraniczne to i tak zarabia polska firma.
 • Kupując tylko w polskich sklepach aktywujemy proces repolonizacji polskiej infrastruktury handlu i produkcji.
[11] W związku z tym, że polskich sklepów jest za mało, a polscy handlowcy nie są w stanie konkurować z firmami zagranicznymi z powodu braku wystarczającej ilości kapitału, potrzebne jest działanie alternatywne. Działanie, które mogłoby stać się przeciwagą dla dominacji zagranicznych sieci detalicznych w naszym kraju.
[12] W Programie Połączonych Projektów Polacy - klienci robią krok w stronę firm, a Polacy - przedsiębiorcy robią krok w stronę klientów. W programie tym klienci zobowiązują się posiadać w domu skrzynkę (paczkomat domowy), do której lokalne firmy dowożą (jak pizzę) towary zakupione przez internet, a przedsiębiorcy zobowiązują się do połączenia wewnątrz jednej aplikacji w celu stworzenia oferty konkurencyjnej wobec sieci sklepów zagranicznych.
[13] W skład programu wchodzą dwa projekty. Projekt WE WANT i platforma startowa sklep21.
Zadaniem projektu WE WANT jest przekonać Polaków do wyposażenia własnego gospodarstwa domowego w domowy paczkomat.
 • Rozwiązanie to pozwala dostawcy na pozostawienie zakupów u klienta w momencie, gdy nikogo nie będzie w mieszkaniu
 • Rozwiązanie to pozwala klientom zrobić zakupy np. w drodze  do pracy, a po powrocie mieć je już w domu
 • Rozwiązanie to preferuje kupowanie w firmach lokalnych, ponieważ tylko lokalny dostawca jest w stanie tak szybko dowieźć zamówienie
Zadaniem platformy startowej sklep21 jest zebrać polskich sprzedawców wewnątrz jednej aplikacji.
 • Rozwiązanie to daje pewność, że kupując tam, wydajemy pieniądze tylko w polskich firmach, czyli uszczelniamy rynek FMCG w Polsce

[14] Celem Programu Połączonych Projektów WE WANT i sklep21 jest ominięcie zagranicznych sieci sprzedaży w kontakcie firma - klient detaliczny i przywrócenie rodzimym firmom dostępu do rynku detalicznego, co w konsekwencji pozwala na pozostawienie części zysku z handlu artykułami FMCG w naszym kraju


[15] Warunkiem powodzenia Programu Połączonych Projektów jest udział w nim większości społeczeństwa polskiego

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw żywności
[16] Zapewniając lokalnym producentom oraz lokalnym firmom handlowym zwiększony dostęp do rynku, Program Połączonych Projektów realizuje jeszcze jeden cel - bezpieczeństwo łańcucha dostaw żywności.Analiza obecnej sytuacji Polski pod tym względem
[17] Większość polskiego zaopatrzenia w żywność jest obecnie realizowana poprzez sieci marketów i dyskontów. Podmioty tego typu współpracują wyłącznie z dostawcami, którzy są w stanie zagwarantować w sposób ciągły dostawy towarów zaopatrujących całą sieć. Ten scentralizowany, a ca za tym idzie wydłużony łańcuch dostaw, staje się niewydolny w przypadku jakichkolwiek zamierzonych lub niezamierzonych wydarzeń, które eliminują co najmniej jeden czynnik gwarantujący sprawne działanie takiego systemu.
[18] W przypadku jakichkolwiek awarii o dużej skali, klęsk żywiołowych lub epidemiologicznych oraz innego typu wydarzeń; w przypadku odcięcia nadzoru Państwa nad funkcjonowaniem gospodarki z różnych powodów, nawet na krótki czas, długi łańcuch dostaw nie daje nam gwarancji zaopatrzenia w żywność i podstawowe artykuły potrzebne do przeżycia.
[19] Program Połączonych Projektów radzi sobie skutecznie z zabezpieczeniem łańcucha dostaw produktów żywnościowych, łącząc lokalnych producentów poprzez tysiące lokalnych sklepów z klientem końcowym. Jednak, aby dostawy pomiędzy lokalnymi producentami a nami, klientami, mogły być realizowane przez lokalny handel bez jakiegokolwiek sterowania centralnego, niezbędne jest pozostawienie w obiegu odpowiedniej ilość pieniądza fizycznego (gotówki) w naszej, polskiej walucie.

[20] Każdy komu zależy na bezpieczeństwie własnym, własnej rodziny, a następnie kraju, w którym razem żyjemy, powinien o tym wiedzieć

Liczby
[21] Koncepcja domowego paczkomatu w połączeniu z platformą sprzedażową, do której dostęp mają wyłącznie polskie firmy, pozwoli zatrzymać w naszym kraju pieniądze, które obecnie wypływają szeroką rzeką za granicę naszego kraju. Zapoznaj się z liczbami:
 • W 2016 roku, wszystkie nasze wydatki, we wszelkich sklepach detalicznych, wyniosły wg Głównego Urzędu Statystycznego [link do danych GUS / PDF str.27] 710 miliardów złotych, w tym tylko na FMCG wydaliśmy 244 miliardy [link]
 • Mamy rok 2020 i powoli zbliżamy się do punktu, w którym my Polacy wydamy na artykuły FMCG 300 miliardów złotych rocznie
 • W Polsce mamy niecałe 15 milionów gospodarstw domowych, czyli mieszkań lub domów [link]. Dla celów obliczeń przyjmujemy, że jest ich 15  milionów
 • Rok ma 365 dni. Dla celów obliczeń przyjmujemy, że wydajemy pieniądze w sklepach tylko przez 300 dni w roku, a inne dni pomijamy
 • Dla celów obliczeń przyjmujemy, że na artykuły FMCG wydajemy 300 miliardów PLN rocznie, czyli 66,67 PLN dziennie w jednym gospodarstwie domowym, przez 300 dni w roku
15 milionów mieszkań x 300 dni x 66,67 PLN = 300 miliardów PLN


[22] Symulacja pierwsza
Jeśli jeden milion z nas założy sobie we własnym mieszkaniu paczkomat domowy i każda rodzina tam mieszkająca wyda w programie uszczelnienia rynku FMCG tylko 10 złotych dziennie, to skierujemy w stronę polskich firm 3 miliardy PLN rocznie
1 mln x 10PLN x 300 = 3 miliardy PLN


[23] Symulacja druga
Jeśli pięć milionów z nas założy sobie we własnym mieszkaniu paczkomat domowy i każda rodzina tam mieszkająca wyda w programie uszczelnienia rynku FMCG 25 złotych dziennie, to skierujemy w stronę polskich firm 37,5 miliarda PLN rocznie
5 mln x 25PLN x 300 = 37,5 miliarda PLN


[24] Symulacja trzecia
Jeśli siedem milionów z nas założy sobie we własnym mieszkaniu paczkomat domowy i każda rodzina tam mieszkająca wyda w programie uszczelnienia rynku FMCG 35 złotych dziennie, to skierujemy w stronę polskich firm 73,5 miliarda PLN rocznie
7 mln x 35PLN x 300 = 73,5 miliarda PLNPodsumowanie
[25] W perspektywie lat Program Połączonych Projektów pozwoli pozostawić w kieszeniach polskich firm niewyobrażalną przeciętnemu Polakowi sumę. To pieniądze, które codziennie wydajemy we wszelkiego rodzaju sieciach marketów, dyskontów i sklepów. To pieniądze, które obecnie wypływają szeroką rzeką za granicę naszego kraju. To nasze pieniądze, które budują nie naszą, a inne, narodowe gospodarki.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2017 wydane w roku następnym.
- plik PDF 2,2 MB -
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2016 wydane w roku następnym.
- plik PDF 14,1 MB -
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2018 wydane w roku następnym.
- plik PDF 1,1 MB -
 Od zespołu - sklep21
Będzie nam bardzo miło, jeśli pomożesz ulepszać ten serwis. Napisz w komentarzu, co Ci się podoba, a co Twoim zdaniem wymaga zmiany na lepsze. Będzie nam jeszcze milej, gdy dołączysz do nas w aplikacji FACEBOOK. Przyciski: Lubię to i Udostępnij dla naszego profilu, znajdują się pod wierszem z komentarzami. Natomiast przycisk udostępniający tylko tę zakładkę, znajduje się po lewej stronie ekranu.
Dołącz do nas
Produkty finansujące
Program Połączonych Projektów PPP
Social Media
Informacje
Projekty wspomagające
Wróć do spisu treści