Kody Weryfikacyjne Firm - Platforma Startowa sklep21

Przejdź do treści
Platforma Startowa sklep21 | Kody Weryfikacyjne Firm
Kody Weryfikacyjne Firm

Platformy Startowej sklep21
Kody weryfikacyjne, jako narzędzie
[1] Tabela kodów weryfikacyjnych Platformy Startowej sklep21 jest narzędziem, które pozwala nadawać kody weryfikacyjne firmom ubiegającym się o prawo uczestnictwa w połączeniu pierwszych stu tysięcy wyłącznie polskich przedsiębiorstw na Platformie Startowej sklep21.
[2] Nadając weryfikowanej firmie trójelementowy kod możemy określić, czy wniosek firmy zostanie zaakceptowany, czy odrzucony.
Zadania kodów weryfikacyjnych
[3] Zadaniem kodów weryfikacyjnych jest określanie, czy opisywane kodem przedsiębiorstwo w większości przyczynia się do ograniczania odpływu z Polski tego pieniądza, który zawarty jest w marży wszystkiego, co kupujemy.
[4] Jeśli kod nadany firmie składa się wyłącznie z cyfr pochodzących z pól zielonych, to taki kod nazywany jest kodem zielonym. Nadanie kodu zielonego firmie oznacza, że weryfikowane przedsiębiorstwo w większości pozostawia marżę z handlu w Polsce. Kod zielony pozwala wnioskodawcy uczestniczyć w połączeniu firm na Platformie Startowej sklep21.
[5] Jeśli którakolwiek cyfra kodu nadanego firmie pochodzi z pola oznaczonego kolorem czerwonym, to taki kod w całości nazywany jest kodem czerwonym. Kod czerwony nadany firmie oznacza, że weryfikowane przedsiębiorstwo w większości przyczynia się do wyprowadzania marży z handlu poza granice naszego kraju. Kod czerwony nie pozwala wnioskodawcy uczestniczyć w połączeniu firm na Platformie Startowej sklep21.


Nadawanie kodu weryfikacyjnego firmom
[6] Pierwsza cyfra kodu (dotyczy kolumny pierwszej) określa, kto jest właścicielem przedsiębiorstwa składającego wniosek. W większości weryfikowanych przedsiębiorstw cyfra ta oznacza, kto jest beneficjentem marży detalicznej.
[7] Druga cyfra kodu (dotyczy kolumny drugiej) określa, kto decyduje o wysokości marży zaopatrzenia, hurtu, pośrednika, franczyzodawcy, kooperanta itp. Określa też, kto jest konsumentem tej marży. Określa również to, czy marża ta występuje.
[8] Trzecia cyfra kodu (dotyczy kolumny trzeciej) określa, jakie jest pochodzenie produktów sprzedawanych przez weryfikowane przedsiębiorstwo, czyli kto zarabia na produkcji towarów sprzedawanych przez tę firmę.


Przykłady nadawania kodów weryfikacyjnych
Przyglądamy się kodowi 1.1.1
1.1.1
[9] Cyfra pierwsza kodu = 1
Informuje nas o tym, że własność firmy należy w 100% do osób posiadających obywatelstwo polskie, co przekłada się na fakt, że marża ze sprzedaży detalicznej generowanej przez tę firmę w 100% zasila kieszenie tychże osób.  
[10] Cyfra druga kodu = 1
Informuje nas o tym, że beneficjentem zysków z hurtu lub innego typu zysków generowanych przez koszty z pośrednictwa są osoby posiadające w 100% obywatelstwo polskie, co oznacza, że zysk z wszelkiego typu pośrednictwa w 100% pozostaje w Polsce.
[11] Cyfra trzecia kodu = 1
Informuje nas o tym, że beneficjentem zysków z produkcji towarów sprzedawanych przez tę firmę również w 100% są osoby z obywatelstwem polskim, co oznacza, że zysk z produkcji towarów sprzedawanych przez tę firmę również w 100% pozostaje w Polsce.
[12] Oczywiście w praktyce takie przedsiębiorstwo nie istnieje. W praktyce najbardziej polską firmę sprzedającą najbardziej polskie produkty, nie możemy opisać kodem 1.1.1, a musimy użyć kodu 1.2.2, ponieważ zarówno koszty pośrednictwa, jak też wytworzenia opisywane w kodzie cyframi drugą i trzecią, zawierają w sobie koszty np. paliwa, a skoro w Polsce nie mamy własnej ropy naftowej, to w praktyce koszty pośrednictwa i wytworzenia zawsze zawierać będą chociaż promil zysków wypływających za granicę Polski, co każe nam zamienić cyfrę 1 oznaczającą całkowite pozostawienie zysku w Polsce na cyfrę 2, która oznacza większość zysku pozostawionego w Polsce.


W ten sposób jesteśmy w stanie opisać każdą firmę Kodem Weryfikacyjnym.


[13] W momencie uruchomienia Platformy Startowej sklep21 udostępniony zostanie film opisujący szczegółowo nadawanie Kodów Weryfikacyjnych firmom.Zespół weryfikacyjny
[14] Zadaniem Platformy Startowej sklep21 jest połączenie pierwszych stu tysięcy firm pod szyldem jednej aplikacji i stworzenie największego polskiego sklepu, zbudowanego wyłącznie z polskich przedsiębiorstw.
[15] Zadaniem Zespołu Weryfikacyjnego jest akceptowanie lub odrzucanie wniosków firm ubiegających się o udział w połączeniu przedsiębiorstw na Platformie Startowej sklep21 zgodnie z wzorem nadawania kodów przez Tabelę.
[16] W ten sposób, pierwsze sto tysięcy firm zarejestrowanych na Platformie Startowej sklep21, zweryfikowanych za pomocą Tabeli, przyczyni się do ograniczenia odpływu pieniądza zawartego w marży wszystkiego, co kupujemy.[17] Bez funkcji nadawania kodów firmom przez Tabelę Kodów Weryfikacyjnych, ograniczenie odpływu pieniądza zawartego w marży wszystkiego co kupujemy, za pomocą największego polskiego sklepu, nie byłoby możliwe.


Wybrane osoby zapraszam do współpracy
Dyrektor Generalny Sladek Sky Technology GROUP - Polska
Sławomir Sladek
LE/09/02/2023/17/09
Wróć do spisu treści