Kontakt - sklep21

Przejdź do treści
Właścicielem serwisu sklep21.pl jest
Sladek Sky IDEA Sp. z o. o.
47-224 Kędzierzyn- Koźle
ul. Piotra Skargi 23/2
NIP 749 20 90 968
REGON 00000000
KRS 0000497178
t. 577-185-100
t. 535-888-014
t. 535-888-986
@. sekretariat@sstg.pl
Kontakt

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest firma Sladek Sky IDEA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 23  |  REGON: 161572875  |  NIP 749 20 90 968  |  KRS 0000497178. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sstg.pl  |  Numer telefonu: (+48) 577 185 100 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora). 6.2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych. 6.3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu internetowego sklep21.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter). 6.4. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia.
Dołącz do nas
Produkty finansujące
Program Połączonych Projektów PPP
Social Media
Informacje
Projekty wspomagające
Wróć do spisu treści