LUDO21 - sklep21

Przejdź do treści

Gra planszowa LUDO21
Jedna z najpopularniejszych gier losowych na świecie plus kości do gry o kształcie nieznanym dotąd ludzkości
Efekt? ... Wygrywa umysł, nie przypadek
cena: 48zł

OPIS PRODUKTU
Pomysł na LUDO21
Bardzo popularna na świecie gra planszowa LUDO w naszym kraju znana jest, jako "Chińczyk".
LUDO21 to dostosowanie „starej” gry do wymogów XXI wieku. Stąd nazwa.
Czym się różni "nowa" gra od "starej"?
1. Podstawową zmianą, którą zastosowaliśmy, są kości do gry o nieznanym dotąd kształcie i funkcji. Teraz to nie jest już zwyczajna gra, gdzie jedyne co robisz, to rzucasz sześcienną kością i czekasz na przypadkowy wynik. Teraz masz wybór. Wybierasz do rzutu jedną z trzech innowacyjnych kości, gdzie każda posiada inną sekwencję czterech liczb z sześciu. Skomplikowanie brzmi? Zapewniamy, że trudne są tu tylko słowa, a samo rozwiązanie zupełnie proste.
2. Kolejna zmiana to plansza. Zawiera dodatkowe, kolorowe pola premiowe. Jeśli rzucisz np. kością zieloną i trafisz pionkiem w pole o tym samym kolorze, to strzałki poprowadzą Cię do przodu. To nie koniec atrakcji, bo jeśli trafisz w takie premiowe pole, masz prawo do kolejnego rzutu. Dokładnie tak jak w zwykłym Chińczyku, gdy wylosujesz liczbę sześć.
3. Na planszy umieściliśmy 24 takie pola, a w grze bierze udział nie jedna, a trzy kości. Każda o innym zestawie liczb. Do każdego z rzutów musisz wybrać tylko jedną z nich. Jeśli dokonasz trafnego wyboru kości, zwiększysz szansę trafienia pionkiem w pole premiowe. Grając musisz stale obliczać, która z kości jest najodpowiedniejsza w danym momencie do użycia. Wyborem kości zwiększasz swoje szanse wygranej w grze.

4. Ostatnia zmiana dotyczy zmniejszenia ilości pionków w grze. Dlaczego? Wyobraź sobie wersję LUDO21, w której każdy z graczy posiada cztery pionki. Następnie czterech graczy wyjeżdża na planszę wszystkimi swoimi pionkami, a Ty musisz obliczyć prawdopodobieństwo wszystkich opcji. To bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Stąd zmiana ilości pionków.

5. Wersja na 16 pionków z większą ilością pól, będzie nosiła nazwę  LUDO21 - CYBORG.Zalety
1. Duża (36x36cm), ekologiczna i wodoodporna plansza z wymiennymi zawiasami w przypadku przedarcia na połowę. Wykonana z materiału INVERCOTE 610. Nie posiada wad charakterystycznych dla typowych plansz kartonowych. Nie pęknie podczas przypadkowego złożenia w przeciwnym kierunku. Nie złamie się, gdy będziesz chcieć przełamać ją na połowę.
2. Opakowanie wykonane zgodnie ze standardem 0427. Pozwala na wielokrotne zamykanie i otwieranie bez uszkodzenia. [ Link]
3. Wymiary opakowania 39x20x4cm
4. W opakowaniu: plansza, 12 pionków + 4 zapasowe, komplet naklejek na pionki + 4 zapasowe, komplet ściąg z oznaczeniami liczbowymi kości do gry, komplet kości DICE XXI, dwie karty rabatowe oraz inwestycyjna karta kolekcjonerska


Film
  LUDO21 - Pierwsza oficjalna rozgrywka

Prowadząca - Wiktoria Kałużny - wyjaśnia szczegóły budowy kości DICE XXI. Poświęca temu kilka minut. To ważne, byśmy zrozumieli na czym polega innowacja. Następnie opisuje zasady gry, by na końcu zaprosić nas na pierwszą oficjalną rozgrywkę w grę planszową LUD021.
 Film time [ 11min 28s ]


LUDO21 INSTRUKCJA
 
Od twórców do graczy. Zasady gry LUDO21 to naturalne rozwinięcie i dostosowanie zasad popularnego w naszym kraju "Chińczyka" do nowych możliwości, jakie dają kości DICE XXI. Podczas testowania zasad gry, większość graczy intuicyjnie wiedziała, jakiego ruchu lub czynności należy dokonać na planszy. Jakie ruchy lub czynności są prawidłowe, a które wręcz przeciwnie. Istniały jednak rozbieżności. Stąd niniejsza, kompletna instrukcja, zawierająca wszelkie wyjaśnienia, wszystkich możliwych zaistniałych podczas testów scenariuszy w grze.  
 
 
DEFINICJE
 
Pola oczekiwania na start - patrz rysunek. Patrz punkty: 3/ 4/
Pole startowe - patrz rysunek. Patrz punkty: 6/ 6.1/ 6.3/
Prawo wprowadzenia pionka do gry - patrz punkty: 6/ 6.1/ 6.3/
Prawo do kolejnego rzutu - patrz punkty: 6.2/ 7/ 8/ 8.1/
Parkowanie - patrz punkt 7.1
Kości DICE XXI - opis znajdziesz na ostatniej stronie instrukcji
Ściąga - patrz rysunek. Patrz punkt 1
Pola premiowe - patrz rysunek. Patrz punkt: 7.1/ 8/ 8.2/
Strzałki przyspieszenia - patrz rysunek. Patrz punkt: 7.1/ 8/
Prawo poruszania się dowolnym pionkiem - patrz punkt: 8.3/
Prawo zmiany koloru kości - patrz punkt: 8.2/
Obowiązek wykonania rzutu tą samą kością - patrz punkt: 6.2/ 7/ 8.1/
Pola zakończenia gry - patrz punkty: 3/ 10/ 10.1/
Wariant wyboru zakończenia gry - patrz punkty: 10 / 10.1 / 10.2/
Oznaczenia ułatwiające poruszanie się po planszy - patrz rysunek. Patrz punkt: 3C/
 
CEL GRY
Celem gry LUDO21, przeznaczonej dla dwóch, trzech lub czterech graczy, jest poprowadzenie własnych pionków po planszy zgodnie z zasadami opisanymi niżej, a następnie zaparkowanie ich na polach zakończenia gry zgodnie z ich oznaczeniami. Wygrywa gracz, który dokona tego najszybciej.  
  
PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY
1/ KOŚCI - Zapoznaj się ze schematem kości DICE XXI. Opis znajdziesz na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Zapamiętaj, jakie liczby posiada każda z nich. Dla początkujących umieściliśmy pomocną ściągę na środku planszy.
2/ PIONKI - W opakowaniu znajdziesz pionki w czterech kolorach. Naklej na każdy z pionków o tym samym kolorze okrągłą naklejkę z oznaczeniem: 1 - jedna kreska; 2 - dwie kreski; 3 - trzy kreski.
3/ PLANSZA zawiera:
A/ pola oczekiwania na start,
B/ pola zakończenia gry,
C/ 72 pola ruchu w podziale na 4 powtarzające się segmenty. Każdy segment to 18 pól. Segment rozpoczyna się od pola startowego jednego gracza i kończy przed polem startowym gracza kolejnego. W każdym z segmentów umieszczono 6 kolorowych pól premiowych oraz dwa pola z oznaczeniem ułatwiającym poruszanie się po planszy.
ROZPOCZĘCIE GRY
4/ Ustaw pionki na polach oczekiwania na start zgodnie z kolorystyką. Białe na białych polach, czarne na polach czarnych itd.
5/ Grę rozpoczyna gracz biały chyba, że gracze zgodnie ustalą inaczej. Gracze kontynuują grę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 
GRAMY
6/ Gracz uprawniony do rzutu - by wprowadzić pionek do gry - rzuca trzema kośćmi na raz. Rzut trzema kośćmi na raz zawsze oznacza chęć startu, czyli ustawienia w polu startowym jednego z dowolnie wybranych pionków oczekujących na start.
6.1/ Prawo wprowadzenia pionka do gry, czyli ustawienia w polu startowym pionka oczekującego na start, gracz uzyskuje podczas rzutu trzema kośćmi na raz w przypadku, gdy w co najmniej jednej z nich wylosuje liczbę najmniejszą lub największą. Są to liczby:
A/ w kości czerwonej 1 lub 6;
B/ w kości pomarańczowej 1 lub 6;
C/ w kości zielonej 2 lub 5.
6.2/ W przypadku rzutu trzema kośćmi na raz prawdopodobieństwo wylosowania prawa startu więcej niż jedną kością jest bardzo duże. W takim przypadku gracz kontynuuje grę wyłącznie jedną, dowolnie wybraną kością z wylosowanym prawem startu. Po dokonaniu wyboru kości, obowiązkiem gracza jest poinformowanie innych graczy o dokonaniu wyboru słowami, np. - gram czerwoną.
6.3/ W przypadku, gdy gracz posiada pionki ustawione zarówno na planszy, jak i na polach oczekiwania na start, a nie rzuca trzema kośćmi na raz deklarując chęć startu, lecz wylosował liczbę 6 rzucając kością czerwoną lub pomarańczową, to w takim przypadku również posiada prawo ustawienia w polu startowym pionka oczekującego na start.
7/ Po wprowadzeniu pionka do gry i ustawieniu go w polu startowym gracz posiada prawo do kolejnego rzutu. W takim przypadku rzuca ponownie tą samą kością, która umożliwiła mu wprowadzenie pionka do gry i porusza się po planszy o ilość wylosowanych oczek zgodnie z kierunkiem nakazanym strzałką umieszczoną w polu startowym.  
7.1/ Jeśli po dokonaniu ruchu pionkiem o wylosowaną ilość oczek, pionek zaparkuje w kolorowym polu premiowym, a kolor pola zgadza się z kolorem kości, którą gracz dokonał rzutu, to gracz prowadzi pionek zgodnie z nakazem strzałki przyspieszenia.
8/ Prawo do kontynuacji gry, czyli do wykonania kolejnego rzutu w tej samej kolejce gracz uzyskuje, gdy zaparkuje pionkiem w polu premiowym i poprowadzi go zgodnie z nakazem strzałki przyspieszenia.
8.1/ Prawo do kontynuacji gry, czyli do wykonania kolejnego rzutu w tej samej kolejce gracz uzyskuje również wtedy, gdy wylosuje największą liczbę w którejkolwiek z kości. Są to liczby:  
A/ 6 w kości czerwonej,
B/ 6 w kości pomarańczowej.
C/ 5 w kości zielonej.
W takim przypadku obowiązkiem gracza jest wykonanie kolejnego rzutu tą samą kością.   
8.2/  W przypadku, gdy gracz zaparkował pionkiem w polu premiowym i uzyskał prawo kontynuacji gry, lecz nie jest objęty obowiązkiem wykonania rzutu tą samą kością, ma prawo na dowolną zmianę kości w kolejnym ruchu włącznie z prawem rzutu trzema kośćmi na raz, co oznacza chęć startu pionkiem oczekującym na wprowadzenie do gry.  
8.3/ Jeśli gracz posiada na planszy więcej niż jeden pionek, to w takim przypadku po dokonaniu rzutu pojedynczą kością, ma prawo poruszać się po planszy dowolnie wybranym pionkiem.
ZBICIA
9/ W przypadku, gdy gracz podczas serii rzutów zaparkuje własnym pionkiem w polu, na którym znajduje się pionek przeciwnika, to w takim przypadku zbija go. Konsekwencją jest powrót pionka przeciwnika na pole oczekiwania na start.
9.1/ Zbicie pionka przeciwnika nie zmienia pozostałych zasad gry.  
ZAKOŃCZENIE GRY
10/ Istnieją dwa scenariusze zakończenia gry. Pierwszym jest sytuacja, gdy jeden z graczy, jako pierwszy zaparkuje wszystkimi swoimi pionkami w polach zakończenia gry. W takim przypadku wygranym jest tylko jeden gracz, a pozostali trzej gracze stają się przegranymi.  
10.1/ Drugim scenariuszem jest dalsza gra i wyłonienie kolejnych dwóch wygranych, aż do momentu, gdy ostatni z graczy nie zdołał ustawić własnych pionków na polach zakończenia gry. W takim przypadku mamy trzech wygranych w kolejności od najlepszego i tylko jednego przegranego.
10.2/ Gracze zgodnie wybierają wariant zakończenia gry.     
BŁĘDNE RZUTY
11/ W przypadku, gdy gracz nie posiada pionków na polach oczekiwania na start, rzut trzema kośćmi na raz uznaje się za błędny. Konsekwencją takowego rzutu jest utrata prawa do rzutu kolejnego.
12/ W przypadku, gdy gracz podczas serii rzutów dokona nieuprawnionej zmiany kości, następnie dokona rzutu ową kością i poruszy się pionkiem po planszy, a następnie wypuści pionek ten z dłoni, to w takim przypadku takowy ruch uznaje się za błędny. Konsekwencją jest utrata prawa kontynuacji gry w danej kolejce i powrót pionka do stanu sprzed nieprawidłowego ruchu.
13/ Wszelkie inne błędy, umyślnie bądź nieumyślnie popełnione przez graczy, nie odbierają graczowi popełniającemu błąd prawa do poprawienia owego błędu.
STRATEGIA
14/ Strategia gry LUDO21 opiera się z jednej strony o rozszyfrowanie prawdopodobieństwa wylosowania oczekiwanych cyfr, podczas dokonywania wyboru kości do rzutu, a z drugiej o rozpoznanie charakterów przeciwników i ich poziomu chęci podejmowania ryzyka. Nie zawsze, bowiem wyjście na planszę wszystkimi pionkami gwarantuje największe prawdopodobieństwo wygranej, choć przecież rachunek prawdopodobieństwa mówi o tym jednoznacznie. Gra posiada tu kolejną głębię, które zmieniają postrzeganie gry już po kilku rozegranych pojedynkach.     
ZASTRZEŻENIA
15/ Sladek Sky Technology GROUP - Polska, właściciel wszelkich praw wobec kości DICE XXI, oraz gry LUDO21, zastrzega sobie prawo zmian w samej grze, jak i w niniejszej instrukcji.
16/ Każda kolejna zmiana zostanie parafowana stosowną adnotacją zawierającą datę i charakter zmian.
 
Życzymy udanej zabawy
Zespół - Sklep21.pl
Opublikowano dnia - 01.12.2018r


 Będzie nam bardzo miło, jeśli pomożesz nam ulepszyć ten serwis. Napisz w komentarzu, co Ci się podoba, a co Twoim zdaniem wymaga zmiany na lepsze. Będzie nam jeszcze milej, gdy dołączysz do nas w aplikacji FACEBOOK. Przycisk lubię to i udostępnij dla naszego profilu znajdują się pod wierszem z komentarzami. Natomiast przycisk udostępniający tylko tę zakładkę, znajduje się po lewej stronie ekranu.
© Copyright Sladek Sky Technology GROUP 2014 - 2019r / Wszelkie prawa zastrzeżone
Przydatne skróty
MEDIA
SOCIAL MEDIA
You Tube - kanał
Finansownie
Program Połączonych Projektów
Strefa użytkownika
Informacje
Wróć do spisu treści