Projekt - sklep21

Przejdź do treści
Projekt
Czyli Program Połączonych Projektów - sklep21 i WE WANT z zadaniem urzeczywistnienia koncepcji uszczelnienia rynku FMCG w Polsce
- 1 -
Projekt sklep21
czyli idea codziennych zakupów, ukierunkowanych na zbiorowy cel
[1] Rozwój każdej z dziedzin ludzkiej działalności możemy oznaczać etapami. Etapy te najczęściej rozdzielają tzw. kamienie milowe. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się np. lotnictwu, to kamieniem milowym dla tej dziedziny byłby na pewno silnik odrzutowy.
[2] Handel, który jest czynnikiem napędzającym rozwój naszej cywilizacji, posiada własne cykle przemian. Początki wymiany towarów pomiędzy ludźmi to wyłącznie handel wymienny. Potem, gdy w obiegu pojawił się pieniądz, pieniądz ten wywrócił handel do góry nogami i ukształtował takim, jakim znaliśmy go jeszcze do niedawna. Następnie minęło kilka tysięcy lat i pojawił się e-handel, który znów "namieszał".
[3] E-handel, czyli handel określany mianem e-commerce, czyli handel bez konieczności posiadania przez sprzedawcę sklepu stacjonarnego istniejącego fizycznie, gdzie zakupy robimy poprzez aplikację podłączoną do internetu, posiada pewną cechę, która stwarza możliwość globalnej zmiany obecnego status quo. O co chodzi?
[4] Otóż, handel stacjonarny rządzi się prawem podstawowym - przewagą kapitału. Ten, kto posiada większy kapitał, posiada przewagę. Ten, kto posiada większe sklepy, posiada tych sklepów więcej, a poprzez to posiada większą siłę wpływu na producentów i dyktuje im warunki, po czasie staje się liderem. Słabsi są przejmowani przez większych i następuje koncentracja struktury własności.
[5] Trend do koncentrowania struktury własności nie tylko w handlu, postępuje przede wszystkim przy bezpośrednim udziale podświadomego mechanizmu zwanego dowodem społecznym lub społecznym dowodem słuszności. Mechanizm ten, nazywany potocznie owczym pędem, aktywuje się w nas, gdy nie wiemy, jak postąpić. Mechanizm ów podpowiada nam, że im więcej osób coś robi, tym bardziej należy uważać to za prawidłowe.
[6] Im bardziej znana jest marka towaru lub sklepu, im większy sklep ktoś wybuduje, im więcej ludzi tam przebywa, tym bardziej nas to przekonuje do wydawania tam pieniędzy. To my, klienci detaliczni zasilamy swoimi konsumenckimi wyborami kieszenie i tak już największych, i najbogatszych firm na świecie. Zachowanie takie jest niestety logiczne, bo naturalne i zgadzamy się z takim rodzajem postępowania również po zastanowieniu.
[7] Opowiadanie o mózgu żyrafy w naszych głowach, czyli o tym, w jaki sposób mechanizm dowodu społecznego steruje ludzkością, przeczytasz tutaj   [Link]
[8] Jednak po całych tysiącleciach dominacji handlu stacjonarnego następuje zmiana warty. Stało się to, co zdarzyło się za tzw. dzikim zachodzie, gdy Samuel Colt wynalazł sześciostrzałowy rewolwer i uczynił ludzi równymi sobie. W tamtym czasie, mając narzędzie w postaci sześciostrzałowca, osoby fizycznie słabsze i fizycznie silniejsze, stały się za przyczyną owego narzędzia równymi sobie, czy to w sile agresji, czy obrony.
[9] E-sklep również jest narzędziem. Włączając komputer widzimy tylko ekran. Na ekranie komputera nie widać tego, czy dany e-sklep zatrudnia tysiąc osób, czy może tylko jedną. Nie widać, jak wykończony jest budynek. Nie widać, jak wielka jest sala sprzedaży. Nie widać parkingu, flag, wielkich witryn itd. Nie widać tych wszystkich fizycznych atrybutów, które wpływają na naszą podświadomość, czyli na to, gdzie i co kupujemy.
[10] Szanse na pewno nie całkowicie, lecz wyraźnie się wyrównały, a moment wyrównania tych szans może być szansą na realizację postulatów podnoszonych coraz to głośniej przez coraz to większą ilość osób.
 1. Mówimy tu przede wszystkim o opanowaniu odpływu za granicę pieniądza pochodzącego z handlu, który to odpływ jest olbrzymim problemem dla naszej, polskiej gospodarki.
 2. Mówimy tu o odbudowaniu dostępu do rynków zbytu przez polskich handlowców.
 3. Mówimy o większym dostępie do rynku dla rolników i przetwórców.
 4. Mówimy o zmianach w asortymencie, modelach dostaw, pochodzeniu i składzie produktów.
[11] Teraz, kiedy już wiemy, czego chcemy, a wszyscy przecież chcemy ograniczenia odpływu za granicę pieniądza pochodzącego z handlu, pomocy polskim przedsiębiorcom i poprawy jakości tego, co kupujemy w sklepach. Teraz, kiedy już wiemy, że nastąpił moment wyrównania szans, ponieważ handel przez internet stał się poważną konkurencją dla handlu stacjonarnego. Teraz, kiedy to wszystko już wiemy, pozostaje nam jedynie wskazać rozwiązania. Zanim jednak rozpoczniemy ich prezentację, zaczniemy od wypunktowania wad modelu handlu stacjonarnego.


Wady modelu stacjonarnego
[12] Pierwszą i najpoważniejszą wadą modelu stacjonarnego jest naturalna i nieunikniona koncentracja struktury własności. Dzieje się tak za przyczyną podświadomego mechanizmu dowodu społecznego, który przekonuje naszą podświadomość do kupowania w tych miejscach, gdzie jest nas więcej oraz tych produktów, które bardziej znamy. Pisaliśmy o tym wyżej w akapitach 4 - 7. Z wadą tą nie da się niestety walczyć. Musimy ją zaakceptować, jako stałą niezależną od nas; omijać, jeśli trzeba; wykorzystać, jeśli można.
[13] Kolejne wady modelu handlu stacjonarnego są niestety pochodną wady pierwszej. Koncentracja struktury własności to coraz większe firmy. Te z kolei potrzebują coraz większych kooperantów zdolnych zaopatrzyć coraz większe sieci w coraz to większe partie produktów. To z kolei wymusza produkcję wielkoseryjną. W sektorze spożywczym produkcja wielkoseryjna oznacza parcie na technologie oparte o wydłużony termin ważności, co z kolei wpływa na obniżenie walorów zdrowotnych i odżywczych tego, co jemy na co dzień. Produkcja wielkoseryjna ogranicza dostęp do rynku mniejszym producentom doprowadzając ich do bankructwa, co w konsekwencji ogranicza różnorodność produktów na półkach sklepów.
[14] Produkcja wielkoseryjna wywiera znaczący wpływ na przyspieszenie tempa rozwoju rolnictwa przemysłowego, natomiast rolnictwo przemysłowe ograniczając różnorodność w produkcji roślinnej przyczynia się do biodegradacji środowiska naturalnego.


Nowy model handlu
[15] Wszystkie wymienione wyżej niedoskonałości modelu handlu stacjonarnego mają jedną przyczynę, a są nią nasze konsumenckie wybory dokonywane w sklepach. Natomiast na nasze decyzje zakupowe, jak wiemy, największy wpływ ma mechanizm podświadomy zwany dowodem społecznym. Powyższy tok rozumowania wskazuje zatem na to, że rozwiązań reorganizujących handel należy szukać nie w walce z największymi sieciami, nie w walce z rolnictwem przemysłowym i produkcją masową, a w naszym, własnym sposobie myślenia odpowiedzialnym ostatecznie za kształt świata, w którym obecnie żyjemy.
[16] Model handlu, który zmienia o 180 stopni kierunek działania mechanizmu dowodu społecznego, a poprzez zmianę tego kierunku eliminuje wszystkie wymienione wyżej wady modelu handlu stacjonarnego, składa się z dwóch elementów. Pierwszym elementem tego modelu jest paczkomat domowy.
[17] Paczkomat domowy to taka znacznie powiększona, metalowa skrzynka pocztowa, najczęściej montowana na ścianie. Posiada w górnej części szufladę, przez którą można do środka coś włożyć, lecz nie można już tego wyciągnąć. Dostęp do jej otwarcia ma jedynie właściciel. Jeśli większość z nas, we własnym domu lub mieszkaniu, za własne pieniądze będzie posiadać takie urządzenie, to tym sposobem stworzymy największą sieć odbioru towarów w Polsce.
[18] Drugim, nieodzownym elementem modelu reorganizującego nasz krajowy handel jest aplikacja z ograniczonym dostępem, która umożliwia zakupy przez internet, a do której dostęp mają w modelu tym wyłącznie polskie firmy. Każdy internetowy sklep wykorzystujący tę aplikację do sprzedaży swoich produktów wygląda tak samo, a połączone sklepy wyglądają i działają, jak największa sieć sklepów w Polsce.
[19] Kluczowym ogniwem tej aplikacji jest funkcja zwana dowozem osobistym. Usługa ta to forma dowozu, która nie korzysta z usług firm spedycyjnych. Po otrzymaniu naszego zamówienia firma dowozi nam towar, jak pizzę. Najszybciej jak się da. Usługa ta preferuje zakupy w firmach lokalnych, które jako jedyne będą umiały tak szybko zrealizować nasze zamówienia. Obsługa klientów w tym systemie nie wymaga od handlowca posiadania sklepu stacjonarnego. Wystarczy mu niewielki magazyn spełniający wymogi Sanepidu.
[20] Ten nowy model handlu, daje nam Polakom możliwość kupowania w tym systemie wszystkiego, co tylko można kupić przez internet, dowieźć do klienta najszybciej jak się da i pozostawić w domowym paczkomacie. Ten nowy rodzaj sklepów, w zamyśle największa w Polsce sieć lokalnych sklepów internetowych, daje nam, Polakom możliwość ominięcia zagranicznych sieci sprzedaży detalicznej w kontakcie sklep - klient i zrealizowanie w praktyce idei uszczelnienia rynku FMCG w naszym kraju.Analiza modelu z ograniczonym dostępem
[21] Poniżej przedstawiamy analizę modelu handlu opartego o lokalne sklepy internetowe, zintegrowane z paczkomatami domowymi poprzez aplikację z ograniczonym dostępem w odniesieniu do trzech podstawowych wad modelu handlu stacjonarnego.


Analiza w odniesieniu do podświadomego mechanizmu dowodu społecznego
[22] Jeśli większość z nas, we własnym domu lub mieszkaniu, za własne pieniądze będzie posiadać paczkomat domowy, to tym sposobem stworzymy największą sieć odbioru towarów w Polsce. Jeśli dodatkowo wszystkie sklepy (wyłącznie polskie) uczestniczące w tej sieci będą wykorzystywać jedną aplikację do ich obsługi, to tym sposobem powstanie największa sieć sklepów w naszym kraju.
[23] Sieć ta, będzie wielokrotnie większa niż wszystkie już istniejące zagraniczne sieci sklepów i przyciągnie z pomocą mechanizmu dowodu społecznego również te osoby, które nie wiedzą, po co ona powstała. Sieć ta, poprzez swój zasięg widoczny dla każdego, będzie przekonywać na poziomie podświadomym, że robienie zakupów w tym systemie jest postępowaniem jak najbardziej prawidłowym.
[24] W ten sposób przewaga sieci zagranicznych, które wcześniej przyciągały nas swoją wielkością zacznie zanikać, ponieważ przyciąganie to, za przyczyną mechanizmu dowodu społecznego, nastąpi ze strony sklepów pochodzenia polskiego. Ilość osób i firm zaangażowanych w budowanie tych sklepów stworzy ten właśnie podświadomy argument, który wcześniej pracując na naszą niekorzyść teraz zacznie być naszym sprzymierzeńcem.  


Analiza w odniesieniu do koncentracji struktury własności
[25] W modelu handlu opartym o paczkomaty domowe i aplikację z ograniczonym dostępem dotychczasowy proces koncentracji struktury własności spowalnia, a pomnożony w czasie odwraca swój kierunek, oddając w ręce polskich przedsiębiorców część własności "zagrabionej" wcześniej przez model stacjonarny.
[26] Dzieje się tak za przyczyną utraty zysków z handlu przez obecnych jego liderów i przekierowanie tego zysku w stronę sektora krajowego, który po czasie konsumując ów zysk przejmuje krok po kroku wcześniej utracony majątek. Proces ten jest repolonizacją infrastruktury handlu i produkcji. Można go też nazwać efektem uszczelnienia rynku FMCG, ponieważ repolonizacja ta w modelu tym jest zaplanowanym skutkiem ograniczenia odpływu za granicę Polski pieniądza pochodzącego z handlu.  


Analiza w odniesieniu do pozostałych wad modelu stacjonarnego
[27] W modelu handlu opartym o paczkomaty domowe i aplikację z ograniczonym dostępem, odwrócenie kierunku procesu koncentracji struktury własności dokonuje kolejnych przewartościowań. Lokalne sklepy interentowe wpływają na ukształtowanie się dwóch zupełnie odmiennych źródeł zaopatrzenia sklepów tych w asortyment. Określmy je precyzyjnie.
[28] Pierwszym źródłem są oczywiście globalni liderzy produkcji artykułów FMCG. W modelu handlu opartym o paczkomaty domowe i aplikację, my klienci detaliczni nie stracimy możliwości kupowania znanych nam obecnie marek międzynarodowych. Poniżej wyjaśniamy, czym decyzja ta jest podyktowana.
[29] W modelu stacjonarnym zysk z handlu zarówno artykułami wyprodukowanymi w Polsce, jak tymi wyprodukowanymi poza Polską w większości wypływa za granicę. W modelu z ograniczonym dostępem tylko część zysku z handlu wypływa za granicę naszego kraju. Ta część zysku to zysk międzynarodowych producentów.
[30] Projektując model oparty o paczkomaty domowe i aplikację, pozostawiliśmy tam miejsce na produkty zagraniczne i zysk dla ich producentów z pięciu powodów.
 1. Po pierwsze dlatego, że szanujemy ich pracę.
 2. Po drugie dlatego, że pragniemy, by postawa ta miała wpływ na szacunek dla naszych, polskich producentów za granicą.
 3. Po trzecie dlatego, że my - klienci detaliczni wcale nie chcemy pozbywać się możliwości kupowania takich marek, jak Tchibo, Milka, Nutella, Ariel, czy Pampers.
 4. Po czwarte dlatego, że producenci międzynarodowi podwyższają poprzeczkę dla jakości produktów produkowanych przez polskie firmy.
 5. Po piąte dlatego, że gdybyśmy wewnątrz modelu z ograniczonym dostępem, zredukowali możliwość sprzedaży swojej produkcji koncernom międzynarodowym, to siła ich wpływu na naszą, polską rzeczywistość gospodarczą, mogłaby uniemożliwić nam jakąkolwiek kreację.  
[31] Drugim źródłem zaopatrzenia lokalnych sklepów internetowych w asortyment, są lokalni wytwórcy. Ich produkcja, która wcześniej nie mogła zasilić marketów i dyskontów z racji ograniczonych mocy wytwarzania, może teraz zasilić mniejszą ilość sklepów. Niskonakładowa produkcja to inny profil. Nie opłaca się tam opracowywanie drogich receptur towarów o długiej przydatności do spożycia, a opłaca się najprostszy produkt o prostym składzie, który można łatwiej wyprodukować, a który jest obecnie coraz bardziej ceniony przez coraz to większą ilość, świadomych swoich wyborów konsumentów.
[32] W modelu z ograniczonym dostępem robi sie dużo miejsca dla nowego typu pośredników. Są to nowo powstałe lub już istniejące firmy, które wyprzedzają swoją mobilnością firmy sterowane centralnie i łączą przede wszystkim rolników, i lokalnych przetwórców z taką ilością sklepów, która zabezpieczy im ciągłość produkcji. Aplikacja wspomaga to działanie, dając uczestnikom tej wymiany odpowiednie narzędzia.Zadania platformy startowej sklep21
[33] Pomimo całej swej złożoności, Projekt sklep21 jest zaledwie częścią Programu Połączonych Projektów. Zadaniem projektu sklep21 jest:
 1. Połączenie większości polskich firm w sieć dostępną pod jednym adresem WWW.
 2. Weryfikacja struktury własności uczestników po to, byśmy my, klienci detaliczni, kupując cokolwiek za pośrednictwem tej aplikacji mieli pewność, że wydajemy nasze pieniądze w polskich firmach, nie dopuszczając do ich wypływu na za granicę.
 3. Stworzenie wyszukiwarki, która wyszuka firmę po nazwie, adresie, odległości od miejsca zamieszkania szukającego, po produkcie, który dana firma sprzedaje, przetwarza lub produkuje itp.
 4. Stworzenie wewnątrz aplikacji funkcjonalności takich jak: darmowe ogłoszenia motoryzacyjne, nieruchomości oraz sprzedaży wszelakich rzeczy nowych lub używanych.
 5. Stworzenie systemu, który połączy lokalne sklepy internetowe w sieć, dając im tym samym możliwość zaistnienia.
[34] Chcąc połączyć większość polskich firm pod jednym adresem WWW musimy.
 1. Wybrać na to odpowiedni czas, ponieważ każda nowa idea wymaga odpowiedniego czasu jej zaistnienia.
 2. Pokazać, że posiadamy opracowany plan wdrożenia tej idei po to, by każda osoba angażująca się w to działanie wiedziała, do czego i w jaki sposób wspólnie dążymy.
 3. Opisać jasno, kto i co na tym zyska.


Wyjaśnienia w odniesieniu do czasu wprowadzenia idei uszczelnienia rynku FMCG
[35] Obecny czas, nazwijmy go czasem postkoronawirusowym, jest doskonałym momentem dla wprowadzenia idei ograniczenia wypływu pieniądza z handlu poza granice Polski, ponieważ czasowe zatrzymanie narodowych gospodarek przez nadal trwającą pandemię koronawirusa, obnażyło z całą surowością wady długich łańcuchów dostaw i to dlatego, właśnie teraz, decydujemy się na start filmu, a ca za tym idzie na start wszystkiego, co przygotowujemy od lat. Oficjalną mapę Programu Połączonych Projektów znajdziesz tutaj.


Wyjaśnienia w odniesieniu do planu wdrożenia idei uszczelnienia rynku FMCG
[36] Zapoznanie się z planem wdrożenia uszczelnienia rynku FMCG proponujemy rozpocząć od przeczytania definicji na stronie uszczelnienieFMCG.pl. Rozpoczynając czytanie w tym właśnie miejscu, czytelnik zapoznaje się z opisem koncepcji, by pod koniec natknąć się na dwa klawisze. Pierwszy prowadzi do platformy startowej sklep21 i dedykowany jest właścicielom firm. Drugi prowadzi do witryny WE WANT i dedykowany jest właściwie nam wszystkim, ponieważ wszyscy jesteśmy przecież klientami detalicznymi.
[37] O tym, czym jest platforma startowa sklep21 i jakie są jej zadania, właśnie czytasz. O tym, co ma zrobić statystyczny Polak, by pieniądze nie wypływały nam z kraju wyjaśnia serwis WE WANT. Serwis ten jest skonstruowany tak, by płynęło z niego przesłanie o treści: bez połączenia sił przedsiębiorców i konsumentów w celu odwrócenia kierunku działania mechanizmu dowodu społecznego, wprowadzenie idei uszczelnienia rynku FMCG jest niemożliwe.
[38] Oba serwisy zawierają kompletny obraz planu wdrożenia pomysłu połączenia firm w aplikacji z ograniczonym dostępem i zachęcenia konsumentów, by zainwestowali w paczkomaty domowe. Natomiast przekierowanie środków pozyskanych w wyniku prowadzenia tej działalności na kolejne ambitne cele, opisane jest wyłącznie tutaj, na platformie startowej sklep21. Temat ten poruszony jest szerzej w zakładkach liczby i cel.


Wyjaśnienia w odniesieniu do zysku z uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza pochodzącego z handlu tym, co kupujemy najczęściej
[39] Pierwszym beneficjentem uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza pochodzącego z handlu tym, co kupujemy najczęściej są firmy. Lecz nie te największe, których jest najmniej, a które generują największe obroty, a te najmniejsze, których jest najwięcej, a które odpowiedzialne są za największe zatrudnienie, i największy procent przychodów polskiego budżetu. Dane GUS dotyczące zatrudnienia i przychodów naszego państwa, znajdziesz w zakładce liczby.
[40] Zyskują przede wszystkim firmy, które już istnieją, ponieważ aplikacja pozwoli nam zwrócić na nie większą uwagę. Model handlu oparty o paczkomaty domowe i aplikację z ograniczonym dostępem nie zmienia pozycji już istniejących, naszych narodowych firm, a tylko ją wzmacnia. Takie jest założenie tego modelu. Nie zaszkodzić, a pomagać już istniejącym firmom przyczyniając się do powstawania kolejnych.
[41] Na każdym osiedlu miast i miasteczek Polski. W każdej dzielnicy jest miejsce na założenie od kilku do nawet kilkudziesięciu i więcej nowych firm zajmujących się sprzedażą tego, co można dostarczać bezpośrednio do naszych mieszkań lub domów. Aplikacja sklep21 udostępnia firmom tym narzędzia do kontaktu z nami, klientami.
[42] Jeśli zyskują firmy, muszą zyskać pracownicy. Zwiększający się popyt na działalność gospodarczą związaną z uszczelnieniem rynku FMCG to parcie na nowe miejsca pracy. Im więcej pieniędzy wydamy w ramach idei uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza, tym więcej miejsca wytworzymy dla nowych firm handlowych, które muszą zatrudniać, jeśli chcą rozwijać się i zarabiać.
[43] Kolejną grupą, która doceni ten rodzaj handlu są rolnicy, drobni przetwórcy oraz mali producenci przede wszystkim żywności o krótkim terminie ważności. Otrzymują oni dostęp do rynku, jakiego wcześniej nie mieli, ponieważ skraca się droga, jaką przebywa produkt od producenta do klienta.
[44] Lokalny producent mogący wyprodukować towar tylko dla niewielu sklepów z racji niewielkich mocy produkcyjnych, będzie miał za pośrednictwem systemu stworzonego przez aplikację i lokalne sklepy internetowe, praktycznie nieograniczoną możliwość dotarcia do lokalnych rynków dla produktów o krótkim okresie przydatności do spożycia, ponieważ popyt na tego rodzaju produkty rośnie w tempie lawinowym.    
[45] Kolejny zysk uszczelnienia naszych granic przed wypływem pieniądza to wygoda nas, klientów. Posiadanie paczkomatu we własnym mieszkaniu, umożliwia nam zakupy z każdego miejsca, o każdej porze dnia i nocy. Możemy zrobić zakupy np. w drodze do pracy, a po powrocie mieć je już w domu. Oszczędzamy czas na rzeczy zbędne, a wykorzystujemy go, by po prostu żyć.
[46] Watro też wspomnieć o bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju. Temat ten raczej pomijany, bo mało znaczący w czasie pokoju i braku klęsk naturalnych, urasta do rangi nadrzędnej w chwili, gdy czas ten zostaje nam odebrany. Wyjaśnia to akapit: bezpieczeństwo łańcucha dostaw żywności w zakładce definicja uszczelnienia rynku FMCG.   
[47] Beneficjentem uszczelnienia rynku FMCG jest też cały nasz kraj, czyli my wszyscy. Możemy łatwiej zapanować nad długiem narodowym. Możemy zmniejszyć deficyt budżetowy. Możemy pozwolić sobie na większe wydatki w sferze socjalnej, ponieważ małe i średnie firmy generują największy procent wpłat do państwowej kasy. Dane o wydatkach naszego Państwa znajdziesz w zakładce liczby.Trzy etapy integracji firm
Etap pierwszy
[48] Zaplanowaliśmy trzy etapy połączenia firm wewnątrz aplikacji sklep21. Pierwszym etapem jest jedynie deklaracja chęci wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Uznaliśmy etap deklaracji za niezbędny, ponieważ w początkowym okresie propagowania idei uszczelnienia rynku FMCG mało kto będzie chciał być jedną z pierwszych firm, która zapłaci za przyłączenie się do nie znanej jeszcze aplikacji niewiadomego pochodzenia.  
[49] W początkowym okresie integracji firm decyzję o przyłączeniu się do mało znanej aplikacji blokował będzie znany nam już mechanizm dowodu społecznego, który "podpowie" uczestnikom, że skoro w działaniu tym nikt udziału jeszcze nie bierze, to właśnie takie postępowanie należy uważać za prawidłowe.
[50] Rozumiemy działanie mechanizmu dowodu społecznego i dlatego pierwszy etap połączenia firm uwzględnia jego decydujący wpływ na nasze zachowania. Czekamy zatem ... nie na pierwsze decyzje o przyłączeniu się do aplikacji sklep21, a tylko deklaracje przystąpienia, które jako nie mające żadnych konsekwencji łatwiej podjąć.
[51] Gdy ilość osób głosujących w ankiecie zbierającej opinie Polaków o pomyśle uszczelnienia rynku FMCG osiągnie liczbę znaczącą, zacznie też rosnąć zainteresowanie firm przystąpieniem do aplikacji, co przełoży się na wzrost liczby deklaracji. Nastąpi proces odwracania kierunku działania mechanizmu dowodu społecznego, który zacznie "przekonywać" jeszcze niezdecydowanych do połączenia sił w walce o ograniczenie odpływu pieniądza z Polski.
[52] Etap pierwszy to nie tylko czekanie na deklaracje przyszłych uczestników aplikacji sklep21. Etap pierwszy to również czekanie na pierwszy milion głosów w ankiecie, w serwisie WE WANT, gdzie głosy poparcia dla idei uszczelnienia rynku FMCG oddają te osoby, które obejrzały film o uszczelnieniu rynku FMCG w Polsce.
[53] Etap pierwszy to budowanie jedynego nieinternetowego kanału informowania Polaków o idei uszczelnienia rynku FMCG poprzez sprzedaż banerów, naklejek oraz wszelkich innych działań wspomagających dynamikę rozrostu tej formy dotarcia z informacją. Etap pierwszy to także sprzedaż gier opartych o rozwiązanie DICE XXI.
[54] Czekając na przychylność Polaków w odniesieniu do pomysłu uszczelnienia rynku FMCG, w naszym kraju, zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru czasu zakończenia etapu pierwszego i rozpoczęcia etapu drugiego

Etap drugi
[55] Realizację drugiego etapu łączenia firm wewnątrz aplikacji sklep21 rozpoczniemy w czasie, gdy wiedza społeczeństwa polskiego o zysku dla nas wszystkich z wprowadzenia koncepcji uszczelnienia rynku FMCG w formie tu opisywanej, będzie wystarczająca do odwrócenia kierunku działania mechanizmu dowodu społecznego.
[56] Będzie to czas, w którym ilość osób przekonanych do uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza pochodzącego z handlu tym, co kupujemy najczęściej stanie tak duża, że zacznie przyciągać ilością tą te osoby, które nie dowiedziały się jeszcze, na czym działanie to polega i co my, Polacy możemy na tym zyskać.
[57] Wstępnie zakładamy, że dla odwrócenia kierunku działania mechanizmu dowodu społecznego potrzeba:
 1. Co najmniej milion głosów w ankiecie, w serwisie WE WANT.
 2. Nie mniej niż dziesięć tysięcy deklaracji uczestnictwa firm w aplikacji sklep21.
 3. Sprzedaż banerów i naklejek na takim poziomie, by kampania informująca nas o koncepcji uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza, widoczna była gołym okiem dla każdego.   
[58] Etap drugi to:
 1. Odpłatna rejestracja firm, czyli składanie dokumentów przez właścicieli i ich weryfikacja.
 2. Udostępnianie firmom panelu użytkownika do poprawiania danych i ich uzupełnienia.
 3. Rozpoczęcie budowy funkcjonalności aplikacji sklep21 opisanych wyżej w akapicie 33, w podpunkrach 3 - 5.
 4. Dalsze wykorzystywanie obu serwisów wiodących i wszelkich już uruchomionych oraz nowych programów wspomagających w celu zdobywania popularności oraz kapitału.
 5. Przygotowania do masowej produkcji paczkomatu domowego w wersji podstawowej.
[59] Opłata związana z przyłączeniem się do aplikacji sklep21 pozwoli na dożywotnie i bezpłatne używanie podstawowych jej funkcji zarówno przez firmy, jak i użytkowników prywatnych. Jest to taki prezent uczyniony przez firmy dla ich klientów w ramach zadośćuczynienia za decyzję o zainwestowaniu w paczkomaty domowe. Więcej na ten temat dowiesz się w zakładce aplikacja.
[60] Wysokość tej opłaty ustalamy na kwotę 1000 zł netto. Nie może jednak być tak, że pierwsze firmy, które zaangażują się o w to działanie i "przetrą szlak" dla innych, nie będą miały z tego tytułu profitów, dlatego opłata uiszczona w czasie trwania etapu drugiego będzie obniżona o połowę.


Etap trzeci
[61] Trzeci etap to ...
- 2 -
Projekt WE WANT
Dowiedzmy się, czy tego chcemy
[62] Atrakcyjność idei ograniczenia wypływu pieniądza z handlu poza granice Polski jest na tyle duża, że nie trzeba będzie zbyt mocno zachęcać firm do udziału w tym przedsięwzięciu. Każdy przedsiębiorca chce zarobić - po to zakłada firmę - i każdy przedsiębiorca wykorzysta każde narzędzie do tego, by osiągnąć zysk. To dlatego nie martwimy się o poziom zainteresowania naszym projektem przez to środowisko.
[63] Kluczem do sukcesu we wdrożeniu pomysłu uszczelnienia naszego, krajowego rynku FMCG przed wypływem pieniądza nie są więc przedsiębiorstwa, a postawa nas, konsumentów. Piszemy nas, ponieważ każdy z nas, nawet właściciel firmy (najmniejszej lub największej) też jest konsumentem.  
[64] Połączenie się polskich przedsiębiorców pod wspólnym szyldem jednej aplikacji tylko po to, by skalą tego połączenia przekonać nas do wydawania pieniędzy w polskich sklepach nie stanie się faktem, jeśli my, społeczeństwo polskie nie zostaniemy gruntownie poinformowani o zaletach takowgo połączenia, a następnie nie zagłosujemy w ogólnonarodowej ankiecie mówiąc TAK temu rozwiązaniu.
[65] Wiedząc to, poświęciliśmy wiele uwagi na konstruowanie przekazu w serwisie WE WANT, koncentrując się po pierwsze na wadach wypływu pieniądza z Polski. Po drugie na pokazaniu, że nadrzędny wpływ na nasze zachowania ma mechanizm dowodu społecznego i w celu uzyskania jego przychylności niezbędne jest połączenie firm w jednej aplikacji, ponieważ tylko tak przekonamy sami siebie, na poziomie podświadomym, do wydawania pieniędzy w tym systemie.Wchodzimy na podatny grunt
[66] Zainteresowanie przeciętnego konsumenta, Polaka tym, co dzieje się z jego pieniędzmi, gdy już je wyda, jest coraz większe. Przejawia się to w ochoczym uczestnictwie wielu z nas, w akcjach kupowania tego, co nasze, polskie. Zagraniczni handlowcy nie protestują takowym akcjom, ponieważ im więcej kupimy u nich polskich produktów, tym bardziej polscy producenci są od nich zależni, a nieunikniony mechanizm koncentracji struktury własności, pomaga im z naszą aktywną pomocą w przejmowaniu infrastruktury handlu i produkcji.
[67] Serwis WE WANT zwraca się do swoich czytelników innym językiem, lecz mówi to samo, co platforma startowa sklep21. Mówi o tym, że:
 1. Kupowanie polskich produktów w zagranicznych sklepach, to oddalona w czasie zguba dla polskiej gospodarki.
 2. Ratunkiem jest kupowanie wszystkiego, co tylko można w sklepach polskich.
 3. Polskich sklepów jest za mało i musimy je stworzyć za nasze pieniądze, bo polski przedsiębiorca nie podoła temu zadaniu.
 4. Paczkomaty domowe i aplikacja z ograniczonym dostępem, to jedyny pomysł możliwy do wdrożenia w obecnych warunkach.
[68] Jednak podobnie jak platforma startowa sklep 21, serwis WE WANT koncentruje się na wprowadzaniu czytelnika w arkana myślenia podświadomego. Tłumaczy, że mechanizm dowodu społecznego ma na nas wiążący wpływ i zaakceptowanie tego faktu powinno być naszym priorytetem i że właśnie stąd bierze się koncepcja powstania jednej, największej sieci, przekonującej nas na poziomie uczuć do wydawania tam pieniędzy.
[69] Serwis WE WANT - dowiedzmy się czy tego chcemy rozpoczyna się od dramatycznego listu pięcioletniego chłopca do nas, dorosłych. Pisze on, że martwi się o cały świat, lecz skoro dbać o cały świat nikt samotnie nie potrafi, bo skazany na samotność jest po prostu na to za słaby, to nie bądźmy leniami i zadbajmy przynajmniej o to miejsce gdzie wspólnie mieszkamy, czyli o Polskę.
[70] Następnie pięciolatek prosi nas o to, byśmy zapoznali sie tematem wypływu pieniądza z handlu poza nasze granice. Potem zachęca do przeczytania opowiadania, w którym mając lat 11 wpada w scenie finałowej na pomysł wybudowania sklepu większego niż wszystkie inne tylko po to, by skalą tego przedsięwzięcia odwrócić kierunek działania mechanizmu dowodu społecznego. W czwartej odsłonie czytelnik napotyka na swojej drodze film, a następnie instrukcję w siedmiu krokach, co należy zrobić po jego obejrzeniu.
[71] Pięciolatek robi to wszystko ze szczerym uśmiechem, trzymając w dłoni zielone pióro. Wizerunek zielonego pióra przenika do platformy startowej sklep21, jako symbol lekkości i łatwości, z jaką możemy osiągnąć cel uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza, łącząc wysiłki konsumentów i firm.Zadania projektu WE WANT
[72] Zadaniem serwisu WE WANT jest.
 1. Zachęcenie nas, Polaków, konsumentów do zapoznania się z koncepcją uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza poprzez przeczytanie tekstów i obejrzenie filmu.
 2. Zachęcenie nas do wzięcia udziału w ankiecie.
 3. Przekonanie nas do założenia w naszych domach paczkomatów.
 4. Zachęcenie nas do kupowania w przyszłych lokalnych sklepach internetowych wszystkiego, co tylko możliwe po to, by pieniądze nie wypływały nam z kraju.Popularyzacja projektu WE WANT
[73] Jak pisaliśmy w akapicie 63, kluczem do sukcesu we wdrożeniu pomysłu uszczelnienia naszego, krajowego rynku FMCG przed wypływem pieniądza nie są firmy, a postawa nas, Polaków konsumentów i to właśnie dlatego w ogólnopolskiej kampanii promowania tej idei koncentrujemy się na eksponowaniu serwisu  WE WANT.
[74] Wszystkie banery zewnętrzne, banery wewnętrzne i naklejki kierują odbiorców do serwisu WE WANT po to, by zachęcić do obejrzenia filmu i oddania głosu w ogólnonarodowej ankiecie, ponieważ ostatecznie to nasze indywidualne opinie będą stanowiły o losach uszczelnienia rynku FMCG w formie tu opisanej.
- 3 -
Finansowanie
[75] Idea uszczelnienia rynku FMCG w Polsce realizowana przez Program Połączonych Projektów, to bardzo atrakcyjny scenariusz dla każdego, kto pragnie Polski stabilnej, bogatej i szanowanej. Ten bardzo prosty w zrozumieniu i zupełnie realny do realizacji program nie wdroży się niestety, bez niezbędnego trudu wprowadzenia go w życie i jak każde działanie wymaga napędu. Wymaga środków, które sfinansują pracę instytucji i osób biorących w nim udział.
[76] Przygotowaliśmy wiele projektów w celu wspomagania [Mapa Programu], finansowania [Produkty w sprzedaży] i popularyzacji [Banery i naklejki] pomysłu budowy aplikacji sklep21. Więcej na ten temat piszemy w zakładce finansowanie.
[77] Jednak wspomaganie wdrożenia pomysłu uszczelnienia granic Polski przed wypływem pieniądza to nie tylko produkty fizyczne. Niezwykle istotne jest również udostępnianie treści, zarówno platformy startowej sklep21, jak i serwisu WE WANT przez naszych czytelników.
[78] W obu przypadkach narzędzia do udostępniania zbudowane są identycznie. W każdej zakładce do tego przygotowanej, klawisz polubienia naszego profilu w serwisie FACEBOOK umieszczony jest poniżej pola z komentarzami, natomiast klawisz udostępniania czytanego tekstu w najpopularniejszych serwisach społecznościowych oraz opcje drukowania i wysyłania, zawsze znajduje się po lewej stronie ekranu w połowie jego wysokości.
- 4 -
Liczby
[79] Każdy projekt, niezależnie od tego, czego dotyczy, musi w końcu dotrzeć do punktu weryfikacji założeń. W większości przypadków sprawdza się, czy założenia owego projektu są na tyle pewnie osadzone w bieżących wydarzeniach, by jego realizacja miała szansę zakończyć się sukcesem. W przypadku Programu Połączonych Projektów chodzi o sprawdzenie, czy wyznaczone w programie cele leżą w naszym zasięgu.
[80] Jako firma - mamy cel. Chcemy uszczelnić polski rynek FMCG, a następnie wykorzystać pieniądze pozyskane podczas realizacji tego pomysłu do wdrażania kolejnych ambitnych celów. Chcemy wykorzystać popularność, jaką daje próba podjęcia się tak trudnego zadania i wprowadzić na rynek szereg produktów, których sprzedaż ma dać naszej firmie potencjał do zrealizowania opisanego tu scenariusza.
[81] Zakładkę liczby podzieliliśmy na cztery segmenty. W pierwszym szukamy punktów odniesienia. Przytaczamy liczby ogólne zaczerpnięte z biuletynów Głównego  Urzędu Statystycznego. Pokazujemy, jaka jest skala wydatków na artykuły FMCG i ile mamy gospodarstw domowych w Polsce.
[82] W drugiej części zakładki liczby umieściliśmy symulacje pokazujące, przy jakim poziomie sprzedaży z wykorzystaniem paczkomatów domowych i aplikacji z ograniczonym dostępem, jakie pieniądze możemy skierować w stronę polskich firm handlowych, czyli ile naszych pieniędzy może pozostać w kraju.
[83] Trzecia odsłona liczb, to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, przy jakim poziomie poparcia oraz przy jakim poziomie sprzedaży, uzyskujemy pewność, że koncepcja uszczelnienia rynku FMCG w naszym kraju, w formie tu opisanej, zakończy się sukcesem.
[84] Segment czwarty kończy zakładkę liczby. W segmencie tym udostępniamy linki do odczytu lub pobrania dokumentów źródłowych. Jednak zanim tam dotrzesz, pozostań dłużej w temacie wyjaśnienień i zapoznaj się z opisem aplikacji, finansowania oraz paczkomatów.
 Od zespołu - sklep21
Będzie nam bardzo miło, jeśli pomożesz ulepszać ten serwis. Napisz w komentarzu, co Ci się podoba, a co Twoim zdaniem wymaga zmiany na lepsze. Będzie nam jeszcze milej, gdy dołączysz do nas w aplikacji FACEBOOK. Przyciski: Lubię to i Udostępnij dla naszego profilu, znajdują się pod wierszem z komentarzami. Natomiast przycisk udostępniający tylko tę zakładkę, znajduje się po lewej stronie ekranu.
Dołącz do nas
Produkty finansujące
Program Połączonych Projektów PPP
Social Media
Informacje
Projekty wspomagające
Wróć do spisu treści